Chauvet HDF High Density Fog Fluid (One Gallon)

$29.99

Quantity

Product Details

Dung dịch tạo hơi nước và sương mù từ Chauvet được dùng trong trình diễn sân khấu, bar, club. HDF (High Density Fog) có thể tạo ra làn khói dày hơn, đặc hơn, đặc biệt là không gây độc hại, không mùi, không màu.

This High-Density Fog Juice by Chauvet is specifically formulated for use in all water-based haze and fog machines. This fog juice produces a thicker and denser smoke than the original HJU, and it won't leave a stain or residue. It's also non-toxic, non-flammable and unscented. CHAUVET fluids are designed and tested to provide exceptional output from CHAUVET fog, snow, and bubble machines. The use of other, inferior products can cause irreparable damage to your machine.

View More