Cách kết nối trộn âm thanh và ampli để đạt âm thanh chất lượng

Cách kết nối trộn âm thanh và ampli để đạt âm thanh chất lượng

Hướng dẫn chi tiết kết nối âm thanh từ mixer đến amplifier

Trong hầu hết các hệ thống âm thanh, mixer và amplifier là hai thiết bị quan trọng để tạo ra âm thanh chất lượng cao. Để kết nối chúng ta cần làm theo các bước sau:

 

  1. Tìm các cổng kết nối âm thanh ra trên mixer, thông thường được gọi là "Main Out" hoặc "Line Out". Các cổng này thông thường là 1/4" hoặc RCA.

  2. Tìm các cổng kết nối âm thanh vào trên amplifier, thông thường được gọi là "Line In" hoặc "Aux In". Các cổng này phải khớp với các cổng kết nối trên mixer.

  3. Kết nối một đầu của dây vào cổng kết nối ra trên mixer và đầu còn lại vào cổng kết nối vào trên amplifier. Nếu sử dụng cổng RCA, đảm bảo rằng cổng đỏ được gắn vào cổng đỏ trên amplifier và cổng trắng được gắn vào cổng trắng trên amplifier.

  4. Tìm các cổng kết nối loa trên amplifier, thông thường được gọi là "Speakers" hoặc "Speaker Out".

  5. Kết nối loa với amplifier sử dụng dây loa. Đảm bảo kết nối dây dương với cổng dương và dây âm với cổng âm trên amplifier và loa.

  6. Bật nguồn cho amplifier và mixer, và điều chỉnh âm lượng trên mixer và amplifier như cần.

  7. Kiểm tra âm thanh bằng cách chơi nhạc qua mixer và điều chỉnh âm lượng.

Back to blog