Sửa Chữa

Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để gửi các câu hỏi sửa chữa của bạn. Nếu có thể, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi bằng:

Tên hiệu và mẫu của món hạng sửa chữa và bệnh của cái máy.

Công ty Phong Lê Mega Karaoke DJ Center cung cấp dịch vụ sửa chữa tại cửa hàng đối với các trường hợp sau:

- Karaoke Player (máy Karaoke)

- Receivers

- Amplifiers (máy Ampli)

- Mixers (máy Lọc Âm Thanh, máy Luyện Giọng)

- Speakers (Loa)

- Microphones (Micro)

Chúng tôi sẽ kiểm tra thiết bị và lập phiếu sửa chữa. Kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để ước tính sửa chữa trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào. Vui lòng mang theo phiếu sửa chữa tại thời điểm đón.

Thời gian quay vòng là 2-3 tuần tùy thuộc vào sự sẵn có của các bộ phận và khối lượng công việc hiện tại.

Giờ của chúng tôi là:
Thứ Hai 11-5 giờ chiều
Thứ Ba 11-5 giờ chiều
Thứ Tư 11-5 giờ chiều
Thứ Năm ĐÃ ĐÓNG CỬA
Thứ Sáu 11-5 giờ chiều
Thứ Bảy 11-5 giờ chiều
Chủ nhật 12-5 giờ chiều

Kỹ thuật viên của chúng tôi có mặt tại chỗ vào các ngày sau: Thứ 3, Thứ 4 và Chủ nhật.

Contact form