News

TÔI NÊN CHỌN MUA MICRO NÀO CỦA HÃNG SHURE LÀ TỐT NHẤT

TÔI NÊN CHỌN MUA MICRO NÀO CỦA HÃNG SHURE LÀ TỐ...

Written by Rosy Nguyen Catalog của SHURE vượt xa so với những thiết bị âm thanh thông thường và có thể khiến người ta choáng ngợp khi lần đầu tiếp...

TÔI NÊN CHỌN MUA MICRO NÀO CỦA HÃNG SHURE LÀ TỐ...

Written by Rosy Nguyen Catalog của SHURE vượt xa so với những thiết bị âm thanh thông thường và có thể khiến người ta choáng ngợp khi lần đầu tiếp...

Shure SM58 Day on May 8, 2022

Shure SM58 Day on May 8, 2022

The SM58 Day celebration will be a special event to commemorate the renowned and much-loved microphone SM58. It is on May 8, 2022. The celebration will honor the legacy of...

Shure SM58 Day on May 8, 2022

The SM58 Day celebration will be a special event to commemorate the renowned and much-loved microphone SM58. It is on May 8, 2022. The celebration will honor the legacy of...