limited time offer

VUI ĐÓN XUÂN SANG, NGẬP TRÀN KHUYẾN MÃI🧧

GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN $200

kết thúc vào ngày 31/03/2024

ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12
ImPro VS-1400 12

ImPro VS-1400 12" 3-Way 1400w Vocal Speaker (Pair)

$1,199.00
BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer
BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer
BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer
BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer
BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer
BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer
BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer
BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer

BIC America Acoustech H-100II Cinema Series Powered Subwoofer

$449.00
ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones

ImPro UHF-77Wifi Professional UHF Wireless Microphones

$129.00
ImPro DFN-800 Defender Feedback Reducer
ImPro DFN-800 Defender Feedback Reducer
ImPro DFN-800 Defender Feedback Reducer
ImPro DFN-800 Defender Feedback Reducer

ImPro DFN-800 Defender Feedback Reducer

$299.00
VocoPro Pop-Up OKE Bluetooth Wireless Microphone
VocoPro Pop-Up OKE Bluetooth Wireless Microphone
VocoPro Pop-Up OKE Bluetooth Wireless Microphone
VocoPro Pop-Up OKE Bluetooth Wireless Microphone

VocoPro Pop-Up OKE Bluetooth Wireless Microphone

$34.00
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones

ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones

$179.00
Shure SLXD24D/Beta58 Dual Handheld Wireless System
Shure SLXD24D/Beta58 Dual Handheld Wireless System

Shure SLXD24D/Beta58 Dual Handheld Wireless System

$1,479.00
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen
ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen

ImPro MA-8 Pro 1800Watt Karaoke Mixing Amplifier with Built-In Touchscreen

$1,199.00
ImPro PMA-9800 Elite Professional 1600W Karaoke Mixing Amplifier for Youtube Smart TV Singing
ImPro PMA-9800 Elite Professional 1600W Karaoke Mixing Amplifier for Youtube Smart TV Singing
ImPro PMA-9800 Elite Professional 1600W Karaoke Mixing Amplifier for Youtube Smart TV Singing
ImPro PMA-9800 Elite Professional 1600W Karaoke Mixing Amplifier for Youtube Smart TV Singing
ImPro PMA-9800 Elite Professional 1600W Karaoke Mixing Amplifier for Youtube Smart TV Singing
ImPro PMA-9800 Elite Professional 1600W Karaoke Mixing Amplifier for Youtube Smart TV Singing

ImPro PMA-9800 Elite Professional 1600W Karaoke Mixing Amplifier for Youtube Smart TV Singing

$1,099.00
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System
VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System

VocoPro UHF-3205 Rechargeable Dual-Channel UHF Wireless Microphone System

$375.00
Shure SLXD24/Beta87A Single Handheld Microphone System
Shure SLXD24/Beta87A Single Handheld Microphone System

Shure SLXD24/Beta87A Single Handheld Microphone System

$839.00
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker
Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker

Divoom Songbird-HQ Portable Karaoke Bluetooth Speaker

$250.00
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights
JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights

JBL PartyBox 710 Portable Wireless 800 Watts Speaker with Bass Boost and Lights

$699.00
ImPro HD-388 Professional Android Karaoke Player 8TB
ImPro HD-388 Professional Android Karaoke Player 8TB

ImPro HD-388 Professional Android Karaoke Player 8TB

$699.00
ImPro MX-R88i Portable Mixer and Recorder
ImPro MX-R88i Portable Mixer and Recorder
ImPro MX-R88i Portable Mixer and Recorder
ImPro MX-R88i Portable Mixer and Recorder
ImPro MX-R88i Portable Mixer and Recorder
ImPro MX-R88i Portable Mixer and Recorder

ImPro MX-R88i Portable Mixer and Recorder

$25.00
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case

ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones with Case

$159.00
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones
ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones

ImPro UHF-88II Professional UHF Wireless Microphones

$159.00
Shure SLXD24D/SM58 Dual Handheld Wireless Microphone System
Shure SLXD24D/SM58 Dual Handheld Wireless Microphone System

Shure SLXD24D/SM58 Dual Handheld Wireless Microphone System

$1,379.00
Shure SLXD24/Beta58 Single Handheld Wireless Microphone System
Shure SLXD24/Beta58 Single Handheld Wireless Microphone System

Shure SLXD24/Beta58 Single Handheld Wireless Microphone System

$749.00
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights
JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights

JBL PartyBox 1000 High Powered 1100 Watts Wireless Bluetooth Speaker with Lights

$999.00
VocoPro KaraokeDual 100W Tablet/Smart-TV Karaoke System with Dual Microphones
VocoPro KaraokeDual 100W Tablet/Smart-TV Karaoke System with Dual Microphones

VocoPro KaraokeDual 100W Tablet/Smart-TV Karaoke System with Dual Microphones

$239.00
Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs
Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs
Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs
Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs
Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs
Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs
Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs
Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs

Magic Sing E5Compatible with MyStage App + 5145 Karaoke Songs

$484.99
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone
JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone

JBL PartyBox On-The-Go 100 Watts Rechargeable Party Speaker with 1 Wireless Microphone

$235.00
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones with Case
ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones with Case

ImPro UHF-88MXR Professional UHF Wireless Microphones with Case

$195.00

TẠI SAO CHỌN PHONG LE KARAOKE

SHIPPING NHANH

Vận chuyển trong ngày

AUTHORIZED DEALER

Các thương hiệu chất lượng như Shure, JBL, Impro, Sennheiser, QSC

WARRANTY GUARANTEE

Bảo hành 1 năm cho tất cả sản phẩm