News

Cách kết nối trộn âm thanh và ampli để đạt âm thanh chất lượng

Cách kết nối trộn âm thanh và ampli để đạt âm t...

Hướng dẫn chi tiết kết nối âm thanh từ mixer đến amplifier Trong hầu hết các hệ thống âm thanh, mixer và amplifier là hai thiết bị quan trọng để...

Cách kết nối trộn âm thanh và ampli để đạt âm t...

Hướng dẫn chi tiết kết nối âm thanh từ mixer đến amplifier Trong hầu hết các hệ thống âm thanh, mixer và amplifier là hai thiết bị quan trọng để...