Hosa MHR-225 Microphone Clip

Sold Out

Product Details

Đầu giữ micro Hosa MHR-225 có kích thước 25mm, có đầu điều chỉnh giúp việc gắn vào chân micro trở nên dễ dàng. 

Features:

  • Size: 25mm
  • Spring clip holder with brass fitting and Euro insert
  • Material: Plastic

    View More

    Similar items