RSQ HD-787 Hard Drive Multi Format Player (2TB)

$799.00

Quantity

Product Details

RSQ HD-787 là một trong những đầu máy karaoke hard drive được yêu thích hiện này. Máy có thể chứa tới 10000 bài hát, có thể dễ dàng thu những bài hát từ đĩa CD+G, DVD, VCD, NEO+G vào máy và có thể phát lại thông qua số thứ tự được máy mặc định. Máy còn có các tính năng khác như dự trữ đến 99 bài hát để phát, có thể chọn bài hát trong lúc bài hát khác đang chơi, có chế độ13-step Digital Key Control giúp quí khách điều chỉnh tông nhạc theo giọng hát của mình, dễ dàng tìm kiếm bài hát theo tên bài hay tên ca sĩ. 

 

Don't waste your time by searching for songs from your disk library. Just Select, Type & Copy songs to the Hard Disk of the player. You don't need to carry THOUSANDS OF DISCS for a party or an event any more. Save your investment from scratches & save time. This allows you to be more productive!!!!

- Deal Mode : Able to play songs from HDD & Loader 

- Access songs through the on-screen selection with Keypad & Remote

- Can store up to 10,000 songs , - Easy Capture CD+G, DVD, VCD, NEO+G disc directly into Hard Drive

- Direct Playback from hard drive using pre assigned song number

- Easy Song Search by Tittle & performer with Keypad & Big Remote

- Reserve up to 99 songs for auto playback

- Glow In the Dark Keyboard Remote Control & Front Panel Keypad

- 13 Step Digital Key Control to adjust to your singing key

- You are able to select more songs while a song is playing

- Multiple Language Interface (English, Chinese, Vietnamese)

- 1 Full functioning remote controller

- Dual Monitors capability

View More

Similar items